Семинар на тема: Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции в Тower 7 expert.

На 5 декември /вторник/ от 9,00 до 17,00 часа в новата зала на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ №51, етаж 2 ще се проведе семинар на тема: „Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции, в съответствие със системата на Eврокодовете. Съпоставка с националните норми. Автоматизирани капацитивни процедури в Тower 7 expert“. Лектор ще бъде инж. Веселин Първанов.

ПРОГРАМА

Първи пример – монолитна конструкция. Сеизмичните усилия се поемат от рамки + шайби. (разглежда се детайлно в първите три модула)

 1. Създаване на изчислителен модел – допустими уедрявания и опростявания на конструкцията. Основни правила и препоръки при моделирането на строителни конструкции.
 2. Задаване на гранични условия (стави в греди и плочи). Дефиниране на фиктивни гранични условия в равнинни елементи. Дублиране на възлите на МКЕ, в зоните където не желаем стойностите да се усредняват. Важно при оразмеряване на шайби и щурцове.
 3. Винклеров модел за основи. Корекция на винклеровата константа при сеизмично решение.
 4. Автоматизиран избор на коефициента на поведение (реагиране).
 5. Автоматизирана проверка за регулярност в план – дали конструкцията притежава минималната усуквателна коравина. (еox ≤ 0,30 rx и rx ≥ ls , еoy ≤ 0,30 ry и ry ≥ ls ) Изисква се съгласно НПССЗР/2012 и Еврокод 8.
 6. Отчитане на случайният ексцентрицитет при сеизмично решение. Изисква се съгласно Еврокод 8.
 7. Комбинации на усилията от сеизмичното решение – CQC (SRSS) по форми, SRSS – по направление. SRSS MAX – комбинация.
 8. Модален анализ – допълнителни опции. 3D модели на сеизмичното въздействие.
 9. Особености при моделиране на конструкцията за поемане на сеизмично натоварване. Редуциране на огъвателната коравина на етажната плоча (греда) при сеизмично решение.
 10. Провисване – еластични деформации – оценка на очакваните реални провисвания.
 11. Нормативи за оразмеряване на стоманобетонни конструкции в Tower. Оразмеряване на плоча, греда и колона .
 12. Изчисляване на провисване с отчитане на вложената армировка в плочата и гредата (реално очаквано провисване). Изчисляване за пукнатини.
 13. Сеизмично решение. Спектри на реагиране.
 14. Оразмерителни комбинации.
 15. Контрол на преместването от земетръс. Критерии съгласно EUROCODE 8.
 16. Оразмеряване на рамковата конструкция. Резултати, получени на база на статическите усилия. Капацитивен подход при оразмеряване и конструиране на рамкови конструкции. Създаване на интеракционни диаграми.
 17. Използване на функцията за автоматизирано капацитивно проектиране на рамкови конструкции.
 18. Експорт на армировката, към графична програма/
 19. Капацитивно оразмеряване на шайби съгласно EC8 с инструментите на TOWER.
 20. Оразмеряване на свързани шайби в ядро. Използване на „редуктор” за определяне на усилията. Комбинация на оразмерителните усилия в ядрото. Етапи на оразмеряване.

Втори пример: Стоманена конструкция. (разглежда се в четвъртия модул)

 1. Моделиране на стоманена конструкция. Особености при моделиране.
 2. Определяне на критичен момент, с Tower. Значение на коефициентите C1, C2, C3 при решаване на устойчивост.
 3. Подходящо разделяне на елементите.
 4. Експорт към графична програма.

Дискусия по въпроси поставени от курсистите.

Участниците получават:

 • Лекционния материал от семинара -125 стр. в pdf формат, систематизирана информация по темите.
 • Разгледаните модели във варианти – модел по еврокод и модел по националните норми.
 • Моделите са записани и във формата на демо версията на програмата, така че да могат да бъдат разглеждани, с резултатите от колеги които нямат Tower 7.

 

Организация на времето:

Регистрация:            9.00 – 9.30
Първи модул:           9.30 – 11.00
Кафе пауза:               11.00 – 11.15
Втори модул:            11.15 – 12.45
Обедна почивка:     12.45 – 13.45
Трети модул:            13.45 – 15.15
Кафе пауза:               15.15 – 15.30
Четвърти модул:      15.30 – 17.00

Предварително записване до изчерпване на местата на телефони: 851 82 41,
851 82 42, GSM 0884 705 757, 0896 686 101 или на e-mail: office@kiip-sofia.com

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.