Визия
Авега инженеринг ЕООД е компания, специализирана в проектирането на строителни конструкции.
Нашата цел е проектиране и реализиране на вашите идеи с висока надеждност, при оптимални условия, удовлетворяващи функционално - естетически изисквания, предвидени в проекта.
За постигане на поставените цели ние работим съвместно с нашите партньори - от концепцията до работен проект.
За да гарантираме качеството на крайния продукт ние упражняваме авторски надзор. С наличното на лабораторно оборудване контролираме качеството на вложените конструктивни материали.


Eкип

Екипът ни се състои от инженери, обединени от страстта си в проектирането, инвестиращи енергията си в непрекъснато развитие. Екипът ни работи с иновативните  възможности на съвременните програмни продукти, чрез работа с информационен модел на сградата (BIM).
Благодарение на опита ни с големи чуждестранни възложители, успяхме за краткото време от навлизането на Еврокод в България, да проектираме сгради с площ повече от 500 000m². Проектираните сгради по национални норми надхвърлят 1 000 000 m². Обектите, които сме проектирали, са повече от 350.


История
Колеги и партньори ни познават с дейността ни свързана с програмните продукти за проектиране на строителни конструкции Tower, Armcad и Metal Studio.

Разгледайте част от нашите проекти