GT95

Изследване на напрегнатото състояние на предварително напрегната греда посредством TOWER

Деформираното състояние на напрегнатите елементи е важно при експлоатационните гранични състояния. При повечето напрегнати елементи се получава обратна деформация нагоре, […]