ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

В проектите си се стремим винаги да използваме най-новите методи в конструктивното проектиране с цел максимално добро съотношение цена-качество. За нас е важно проектираните от нас конструкции да устояват на изпитанията на времето.

Развитието на програмите за архитектурно-строително проектиране е в посока на интеграцията, затова използваме CAD-инструменти, които се основават на принципа на BIM (Building Inforamtion Modeling – строително информационен модел). Прави се общ за всички специалности модел – той е дигитален, взаимносвързан и координиран, като по този начин се елиминират грешките при съгласуването и сградата може да бъде „разгледана“ преди да бъде построена. Софтуерните продукти които използваме ни правят изключително гъвкави при значителни промени в проектите, както по време на проектирането, така и по време на строителството.

Инженер Веселин Първанов е познат сред проектантската общност с разработването на специализирани програми за моделиране и конструиране-Tower, ArmCAD и Metal Studio. Водил е многобройни курсове по използването на гореизброените софтуерни продукти и спецификите на проектиране съгласно Еврокод.

Имаме богат опит в проектирането на различни видове строителни конструкции – монолитни и сглобяеми стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции, а от 2012 година започнахме да проектираме в съответствие с Еврокод.

Проектираме конструкции за всички видове сгради:

  • Жилищни сгради
  • Промишлени сгради
  • Обществени сгради

 


ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Изготвяме технически паспорти на всякакви видове строителни конструкции като правим необхдимото обследване чрез наличните ни лабораторни уреди от най-висок клас.

Партнирането ни с най-добрите лаборатории в областта ни прави изключително ефективни при възлагането на по-сложни задачи.

Безразрушително определяне на характеристиките на бетона
Безразрушително определяне на бетоновото покритие и диаметъра на армировъчните пръти

 


КОНСУЛТАЦИИ

Ние ще ви консултираме относно особеностите на строително-инвестиционния процес и качеството на строителните конструкции. Ще ви изготвим икономическа обосновка за всяко решение относно вашата строителна конструкция.


За изготвяне на конкретна оферта, можете да се свържете с нас чрез електроната ни поща или посочения телефон във формата за контакти.