Консултантска дейност

Консултации на инвеститори и собственици

на сгради и строителни съоръжения