Екипа от строителни инженери на Авега Инженеринг с главен инженер – Веселин Първанов:
Веселин Първанов

Веселин Първанов

Главен инженер

Главен проектант по част конструктивна на представените обекти. Проектант с пълна проектантска правоспособност към КИИП.

Койчо Донев

Койчо Донев

инженер-конструктор

Технически контрол по част конструктивна. Проектант с пълна проектантска правоспособност към КИИП.

Атанас Янков

Атанас Янков

инженер-конструктор
Елица Андреева

Елица Андреева

инженер-конструктор
Петър Димитров

Петър Димитров

инженер-конструктор
Стефан Сейков

Стефан Сейков

инженер-конструктор
Денислав Велков

Денислав Велков

инженер-конструктор
Ирена Иванова

Ирена Иванова

инженер-конструктор
Станислав Иванов

Станислав Иванов

инженер-конструктор
Кольо Динев

Кольо Динев

инженер-конструктор
Борислава Александрова

Борислава Александрова

инженер-конструктор