Кольо Динев

роден град:…

завършил университет:….година

във Авега от:….